5 sił Portera – przykłady zastosowania w praktyce

0
71
5 sił Portera co to jest

Konkurencja, nabywcy, producenci, dostawy to kluczowe elementy krajobrazu, które każda firma musi uwzględnić w swojej strategii, aby zrozumieć otaczające ją możliwości czy ryzyka. Wszystkie wymienione czynniki mają wpływ na atrakcyjność branży i rentowność przedsiębiorstwa. Analiza 5 sił Portera pozwala na głębsze zrozumienie tego, co składa się na makro i mikro-otoczenie organizacji oraz lepsze dostosowanie działań do zmieniających się warunków rynkowych. Prześledźmy zatem, jakie są te siły i sprawdźmy, czy mają zastosowanie w biznesie.

Co to jest i do czego służy model sił Portera?

Pragniesz rozwinąć swój biznes? Chcesz przygotować się do wejścia na rynek, który jest dla Ciebie całkowicie nowy? W takiej sytuacji warto przyjrzeć się dokładnie metodzie sił Portera. Jest to narzędzie stosowane w badaniu rynkowych rywali oraz opracowywaniu strategii biznesowej. Jego celem jest ocena siły konkurencji w danej branży oraz identyfikowanie jej atrakcyjności.

Opracowany przez Michaela Portera model pozwala na dokładną analizę sektora, w którym działasz. Dzięki niej możliwe jest przeprowadzenie oceny wpływu pięciu kluczowych sił na rentowność przedsiębiorstwa oraz identyfikacja szans i zagrożeń wynikających z otoczenia rynkowego. Jak pokazuje historia, opisywana koncepcja stała się narzędziem zarządzania strategicznego, ponieważ wskazuje sposób, w jaki firmy mogą osiągnąć przewagę konkurencyjną oraz wyróżnia czynniki decydujące o pozycji w danej branży.

Do czego konkretnie służy model sił Portera? Przede wszystkim do określenia stopnia rywalizacji w branży, w której funkcjonuje firma. To pozwala zaś lepiej zrozumieć, co dokładnie wpływa na rentowność przedsiębiorstwa i jak można wykorzystać te czynniki do zbudowania przewagi. Warto zaznaczyć, że koncepcja ta nie opisuje poszczególnych sił szczegółowo, lecz skupia się na ich ogólnym wpływie na konkurencję danego sektora.

Kto powinien zastosować analizę? Z pewnością menedżerowie firm, ponieważ takie działanie ułatwia ocenę pozycji na rynku oraz opracowanie strategii, które pozwolą im osiągnąć sukces w długim okresie. Metoda pięciu sił jest również przydatna dla inwestorów, którzy chcą ocenić atrakcyjność inwestycyjną różnych sektorów gospodarki.

marketing_lokalny_v2

Koncepcja sił Portera – jak przeprowadzić analizę?

Jeśli działasz w biznesie, to wiesz, że zrozumienie konkurencji wewnątrz sektora oraz otoczenia rynkowego jest kluczowe dla rozwoju firmy. Na takim założeniu opiera się również analiza 5 sił Portera, której poszczególne elementy opisujemy poniżej wraz z praktycznym zastosowaniem.

Przeczytaj również:  Do czego wykorzystać mapę interesariuszy?

1. Stopień rywalizacji w branży (zagrożenie konkurentów)

W modelu pięciu sił wyróżniamy tę, która dotyczy konkurencji w danej branży. Im większa liczba firm działających w tym samym sektorze, tym wyższy jest stopień rywalizacji w branży. Konkurencja może prowadzić do obniżenia cen, co z kolei wpływa na rentowność przedsiębiorstw.

Warto jednak pamiętać, że nie tylko liczba ma znaczenie, ale także siła oraz strategie innych przedsiębiorstw. Analiza konkurencji obejmuje zaś zarówno ceny, jak i jakość, innowacyjność czy obsługę klienta.

Przedsiębiorcy powinni na bieżąco sprawdzać i oceniać swoją pozycję na rynku oraz możliwości skutecznej walki konkurencyjnej, aby móc sprawnie przeciwdziałać zagrożeniom ze strony konkurencji.

Praktyczne zastosowanie w biznesie tej siły to analiza cenowa produktów i usług konkurentów oraz reakcja na ich działania marketingowe. Firmy mogą także poszukiwać nisz rynkowych, gdzie rywalizacja jest mniejsza.

2. Zagrożenie ze strony nowych podmiotów i walki konkurencyjnej

Analiza sił Portera uwzględnia również groźbę pojawienia się nowych konkurentów, którzy mogą łatwo wejść na rynek i zyskać przewagę. Wysoki poziom tego wskaźnika może zmusić istniejące firmy do obniżania cen, inwestowania w innowacje czy poprawy jakości produktów i usług. Im wyższa dynamika wewnątrz, tym wzrasta natężenie sił konkurencyjnych.

Jakie są najczęstsze bariery wejścia na rynek, które ograniczają ryzyko pojawienia się nowych graczy? Z pewnością będą to:

  • wysokie koszty inwestycji,
  • trudności w uzyskaniu dostępu do kanałów dystrybucji,
  • silne zagrożenie konkurentów.

Przedsiębiorcy powinni monitorować te bariery oraz być świadomi potencjalnych przewag ze strony nowych konkurentów. W końcu kolejni konkurenci mogą sprawić, że zmianie ulegnie dynamika sektora, zwiększając presję na istniejące firmy i obniżając ich marże.

W tym wypadku warto przeprowadzić analizę, aby przedsiębiorcy mogli skutecznie reagować na zagrożenie nowymi konkurentami poprzez budowanie barier wejścia, takich jak unikalna marka, patenty, koszty rozruchu czy regulacje prawne. Praktycznym przykładem może być inwestycja w badania i rozwój, aby utrzymać przewagę technologiczną nad potencjalnymi rywalami.

Zapisz się na newsletter. Dostaniesz e-book w prezencie

3. Siła przetargowa dostawców

Analiza 5 sił Portera dotyczy również zdolności dostawców do wywierania wpływu na firmy poprzez kontrolowanie cen, jakości i dostępności surowców lub usług. W praktyce oznacza to, że im większa siła dostawców, tym większe ryzyko dla przedsiębiorstw, które muszą dostosować się do warunków narzucanych przez swoich partnerów biznesowych.

Przeczytaj również:  Jako jedyni nie napisaliśmy o nowym logo Google!

Na przykładzie branży gastronomicznej widać, że siła dostawców może mieć istotne znaczenie dla funkcjonowania i sukcesu restauracji. Knajpy są zależne od dostawców żywności, takich jak producenci mięsa, warzyw, nabiału czy napojów. Zmiany w cenach surowców, na które wpływ mają różne czynniki, takie jak popyt, podaż czy sytuacja gospodarcza, mogą wpłynąć na koszty i marże restauracji.

Przykładem zastosowania sił dostawców Portera w praktyce może być sytuacja, gdy dostawca podnosi ceny surowców, co zmusza restauracje do zwiększenia cen dań dla klientów. W efekcie może to prowadzić do spadku liczby odwiedzających i obniżenia rentowności restauracji.

Aby zmniejszyć ryzyko związane z siłą dostawców, firmy mogą zastosować różne strategie. Przede wszystkim warto poszukiwać alternatywnych dostawców, którzy mogą zaoferować lepsze warunki cenowe czy jakościowe. Dywersyfikacja źródeł dostaw może również pomóc w zabezpieczeniu przed ewentualnymi problemami związanymi z dostępnością surowców. Warto jednak wziąć przy tym pod uwagę koszty zmiany dostawcy.

Zagrożenie produktów substytucyjnych a analiza sił Portera

Na czym polega analiza sił Portera? Między nimi na ocenie zagrożenia ze strony substytutów. Odnosi się ono do możliwości pojawienia się alternatywnych produktów lub usług, które mogą zaspokoić potrzeby klientów w sposób równie efektywny lub lepszy niż obecne oferty.

W praktyce oznacza to, że firmy muszą być świadome groźby pojawienia się substytutów swoich produktów i usług, aby utrzymać konkurencyjność na rynku.

Omówmy to na przykładzie rynku tzw. energetyków. Tradycyjnie napoje zawierają dużo cukru, kofeiny i innych substancji pobudzających, które mają na celu zwiększenie energii oraz wydajności organizmu. Jednak w ostatnich latach, coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na naturalną żywność oraz zdrowie. W odpowiedzi na te potrzeby, na rynku pojawiły się nowe, zdrowsze substytuty, takie jak yerba mate, guarana czy zielona herbata.

W praktyce groźba pojawienia się substytutów może więc wpłynąć na sprzedaż. Na przykładzie branży omawianej powyżej widać, że producenci napojów energetycznych muszą dostosować się do zmieniających się potrzeb konsumentów i oferować nowe, zdrowsze produkty, aby utrzymać swoją pozycję na rynku. To wszystko napędza bowiem rywalizację wewnątrz sektora.

Siła przetargowa nabywców

Koncepcja sił Portera analizuje również zdolność klientów do wpływania na ceny i warunki oferowane przez przedsiębiorstwa, co może prowadzić do zmiany strategii marketingowych i cenowych. Musisz wiedzieć, że siła nabywców może wpłynąć na konkurencyjność rynku oraz na rentowność biznesu.

W przypadku rynku sprzedaży samochodów sektor nabywców jest wyjątkowo istotny ze względu na dużą liczbę dostępnych marek i modeli. Klienci mają szeroki wybór, co daje im możliwość porównywania cen, jakości i warunków zakupu. W efekcie przedsiębiorcy muszą dostosować swoje oferty do oczekiwań kupujących, aby pozostać konkurencyjni.

Przeczytaj również:  14 dobrych praktyk, by przekonać klienta do wystawienia firmie pozytywnej opinii

Przykładem zastosowania siły oddziaływania nabywców w praktyce może być negocjowanie cen samochodów przez klientów. Dzięki możliwości porównania ofert różnych producentów kupujący mogą negocjować ceny oraz warunki zakupu, co wpływa na marże firm.

Innym przykładem siły przetargowej klientów jest też wprowadzenie programów lojalnościowych. Firmy oferują różnego rodzaju promocje, rabaty czy dodatkowe usługi, aby przyciągnąć konsumentów i zbudować z nimi długotrwałe relacje.

Warto zauważyć, że takie zagrożenie może wpłynąć na innowacyjność rynku.

Promuj swoją firmę

Jak zastosować analizę 5 sił Portera w biznesie?

Poznany właśnie model 5 sił, który został stworzony przez Michaela Portera, może być wykorzystywany przez przedsiębiorców w różnych aspektach zarządzania strategicznego. Oto kilka przykładów zastosowań tej analizy w praktyce.

Identyfikacja szans i zagrożeń

Analiza pięciu sił Portera pozwala na identyfikację szans i zagrożeń, które mogą wpłynąć na sukces firmy. Na jej podstawie można opracować strategie mające na celu wykorzystanie potencjału oraz zminimalizowanie ryzyka związanego np. z wysokim stopniem rywalizacji w branży.

Analiza konkurencji wewnątrz sektora

Analiza sektorowa świetnie sprawdzi się do oceny danej branży pod kątem konkurencyjności. Jako przedsiębiorca możesz wykorzystać te informacje do podejmowania decyzji o wejściu na nowe rynki lub rozszerzeniu działalności w ramach prowadzonej strategii.

Planowanie strategiczne

Do czego jeszcze możesz wykorzystać analizę pięciu sił Portera? Potraktuj ten model jako narzędzie wspomagające planowanie strategiczne. Dzięki otrzymanym wynikom dużo lepiej zrozumiesz swoją pozycję na rynku oraz opracujesz strategie mające na celu zwiększenie rentowności. W takim przypadku zagrożenie nowymi konkurentami zdecydowanie maleje.

Optymalizacja łańcucha dostaw

Zrozumienie siły przetargowej dostawców pozwala firmom na optymalizację łańcucha dostaw, negocjowanie lepszych warunków zakupu oraz minimalizowanie ryzyka związanego z uzależnieniem od jednego producenta.

Budowanie przewagi konkurencyjnej

Zastosowanie w biznesie modelu 5 sił od M. Portera może pomóc w identyfikacji obszarów, w których można zbudować przewagę konkurencyjną. Na podstawie wyników analizy warto opracować strategie mające na celu wzmocnienie pozycji firmy na rynku.

Jak wynika z naszego doświadczenia, świat biznesu jest pełen wyzwań i niepewności. Analiza pięciu sił Portera to narzędzie, które może pomóc przedsiębiorcom w zrozumieniu konkurencyjności swojej branży oraz w identyfikacji kluczowych czynników wpływających na sukces firmy. Poprzez zastosowanie tego modelu w praktyce, menedżerowie mogą podejmować lepsze decyzje strategiczne, które prowadzą do poprawy wyników.

e-book Dlaczego Twoja firma powinna być obecna w Internecie
5/5 - (1 vote)
UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułPozycjonowanie wizerunkowe – na czym polega?
Następny artykułCzynniki rankingowe Google – jak roboty oceniają Twoją stronę?

Nasz ekspert:

Karolina Roksela
Absolwentka studiów na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo. Dołączyła do WeNet w 2021 roku. Specjalistka ds. Contentu, która w swojej pracy stara się dostarczać użytkownikom wartościowe treści internetowe. Dzięki śledzeniu najnowszych trendów oraz ciągłym doskonaleniu się może skutecznie angażować społeczność marki na Facebooku i Instagramie. W swojej pracy korzysta również z zaawansowanych narzędzi oraz nowinek technologicznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here