Analiza TOWS – na czym polega metoda analizy strategicznej?

0
213
analiza TOWS co to jest

W świecie biznesu nieustannie zmieniające się otoczenie oraz wzrost rywalizacji wymagają od przedsiębiorstw przemyślanych decyzji i planów strategicznych. Dlatego dzisiaj postaramy się przybliżyć jedną z popularnych metod analizy strategicznej, którą jest analiza TOWS, oraz wskazać jej zalety i zastosowanie.

Analiza strategiczna SWOT/TOWS – czym jest?

Analiza TOWS, znana również jako SWOT, to narzędzie stosowane w zarządzaniu strategicznym, które pozwala na zidentyfikowanie kluczowych czynników wewnętrznych (Strengths – Mocne strony, Weaknesses – Słabe strony) oraz zewnętrznych (Opportunities – Szanse, Threats – Zagrożenia) wpływających na funkcjonowanie organizacji. Skrót TOWS pochodzi od pierwszych liter tych czterech kategorii.

Model analizy SWOT/TOWS dla małych i średnich przedsiębiorstw 

Dla przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy może być szczególnie korzystna. Pozwala ona na przeprowadzenie kompleksowej oceny sytuacji firmy oraz ujawnienie kluczowych obszarów, które mogą wpłynąć na dalszy rozwój. W efekcie, decyzje i strategie biznesowe oparte na wynikach analizy TOWS mogą być bardziej trafne i skuteczne.

Przeczytaj również:  Jakie wyzwania czekają na branżę marketingową?
Promocja firmy na lokalnym rynku? Rozpocznij już teraz

Metoda analizy TOWS krok po kroku, czyli narzędzia analizy TOWS 

Zastanawiasz się, jak wykonać analizę TOWS? 

Musisz wiedzieć, że metoda analizy TOWS dzieli się na kilka etapów. Oto one w kolejności chronologicznej. Pozwolą Ci lepiej zrozumieć, na czym polega analiza TOWS.

Krok 1. Identyfikacja mocnych stron (Strengths) 

Na tym etapie analizy SWOT/TOWS przedsiębiorca powinien przeanalizować swoją firmę i zidentyfikować te aspekty, które stanowią jej przewagę konkurencyjną. Może to obejmować zarówno zasoby materialne, jak i niematerialne, umiejętności pracowników, technologie czy zastosowane metody zarządzania.

Krok 2. Identyfikacja słabych stron (Weaknesses) 

Kolejnym krokiem, który przewiduje strategia analizy TOWS, jest wykrycie elementów przedsiębiorstwa, które wymagają poprawy lub stanowią jego słabe strony. Mogą to być np. niski poziom wiedzy specjalistycznej pracowników, brak dostępu do nowoczesnych technologii czy ograniczone możliwości finansowe.

Krok 3. Identyfikacja szans (Opportunities) 

Analiza SWOT/TOWS otoczenia zewnętrznego pozwala na określenie szans, które mogą przyczynić się do rozwoju firmy. Mogą to być na przykład nowe rynki zbytu, zmiany legislacyjne wprowadzające korzystne regulacje czy pojawienie się nowych technologii.

Przeczytaj również:  Marketing ekologiczny - na czym polega?

Krok 4. Identyfikacja zagrożeń (Threats) 

Podobnie jak w przypadku szans, analiza otoczenia zewnętrznego ma na celu wykrycie czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na firmę. Przykłady to rosnąca konkurencja, niekorzystne zmiany w gospodarce czy regulacjach prawnych oraz ewentualne problemy ekologiczne.

Krok 5. Opracowanie strategii i działań 

Ostatnim krokiem jest przeanalizowanie zebranych informacji i opracowanie odpowiednich strategii oraz działań mających na celu wykorzystanie mocnych stron i szans, a jednocześnie minimalizację słabych stron i zagrożeń.

Korzyści płynące z zastosowania analizy TOWS 

Przeprowadzenie analizy TOWS przynosi przedsiębiorcom szereg korzyści. Po pierwsze, pozwala na obiektywną ocenę sytuacji firmy oraz jej środowiska. Po drugie, ułatwia identyfikację kluczowych obszarów do poprawy oraz potencjalnych źródeł przewagi konkurencyjnej. Wreszcie, daje podstawy do opracowania skutecznych strategii i działań mających na celu osiągnięcie celów biznesowych.

Promuj swoją firmę

Macierz TOWS – co to jest i jak działa?

Macierz TOWS opiera się na podziale czynników na cztery kwadranty, które odpowiadają czterem rodzajom strategii:

  • maxi-maxi, 
  • mini-maxi, 
  • maxi-mini,
  • mini-mini. 
Przeczytaj również:  Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

W każdym z nich uwzględnia się relacje między zagrożeniami i szansami oraz słabościami i mocnymi stronami firmy. Pozwala to na identyfikację korzystnych połączeń i wykorzystanie ich w procesie decyzyjnym.

Macierz TOWS jest narzędziem pomocnym w analizie sytuacji przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. Ułatwia identyfikację kluczowych czynników decyzyjnych oraz selekcję strategii odpowiadających bieżącej sytuacji firmy. Pomocne jest również w procesie monitorowania zmian otoczenia oraz ewaluacji strategii stosowanej przez przedsiębiorstwo.

Warto pamiętać, że macierz TOWS nie stanowi jedynego ani ostatecznego narzędzia w planowaniu strategicznym. Jej wyniki należy traktować jako jeden z elementów wspomagających proces decyzyjny, a nie jako gotowe recepty na sukces. Istotne jest również stosowanie macierzy TOWS w połączeniu z innymi metodami analitycznymi, takimi jak analiza konkurencji, analiza wartości czy analiza łańcucha dostaw.

Etapy analizy TOWS – podsumowanie 

Analiza SWOT/TOWS to niezwykle ważne narzędzie zarządzania strategicznego, które powinno znaleźć się w portfolio każdego przedsiębiorcy prowadzącego małe czy średnie przedsiębiorstwo. Umożliwia ona bowiem pełne zrozumienie sytuacji firmy, jej mocnych i słabych stron oraz otaczających ją szans i zagrożeń, co jest kluczowe dla długotrwałego sukcesu na rynku.

Nowe wezwanie do działania
5/5 - (1 vote)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here