Jak przygotować plan marketingowy krok po kroku?

0
247

Kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej firmy ma opracowanie efektywnego i skutecznego planu marketingowego. Jest on niezbędnym narzędziem zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i małych biznesów, które chcą z powodzeniem działać na rynku. 

Plan marketingowy – co to jest? 

Plan marketingowy to dokument zawierający opis działań, które firma zamierza podjąć w celu zwiększenia świadomości marki, promocji produktów lub usług oraz pozyskania nowych klientów. 

Plan obejmuje strategię marketingową, cele i wskaźniki jej realizacji, analizę rynku i konkurencji, określenie grupy docelowej, formy i kanały dystrybucji oraz budżet na działania marketingowe. Plan jest ważnym narzędziem zarządzania marketingowego i pozwala firmie na skuteczne wykorzystanie swojego potencjału rynkowego.

Sprawdź, jak wypromować firmę na lokalnym rynku

Dlaczego warto stworzyć plan marketingowy? 

Opracowanie planu marketingowego firmy jest ważne z kilku powodów. 

 • Po pierwsze, pozwala to na zrozumienie rynku i potrzeb klientów, co umożliwia lepsze dopasowanie oferty firmy do ich oczekiwań. 
 • Po drugie, plan marketingowy pozwala na ustalenie celów i strategii sprzedażowych, co ułatwia kontrolowanie wyników firmy i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. 
 • Po trzecie, plan marketingowy staje się narzędziem komunikacji wewnętrznej w firmie, co pomaga w koordynacji działań różnych działów oraz motywuje zespół do osiągania wyznaczonych celów. 

Dlatego warto poświęcić czas i zasoby na opracowanie planu marketingowego, aby firma mogła działać skutecznie na rynku i odnosić sukcesy.

Jakie są rodzaje planów marketingowych?

Są trzy rodzaje planów marketingowych: operacyjny, taktyczny i strategiczny.

 • Plan operacyjny to szczegółowy plan działań marketingowych, które mają zostać zrealizowane w najbliższym okresie, na przykład w ciągu jednego roku.
 • Plan taktyczny skupia się na konkretnych działaniach marketingowych, które mają zostać podjęte w celu zwiększenia sprzedaży i osiągnięcia założonych celów, np. poprzez reklamę w mediach społecznościowych.
 • Plan strategiczny to bardziej ogólny plan długoterminowy, często obejmujący kilka lat. Jego celem jest ustalenie głównych kierunków działań marketingowych oraz strategii rozwoju przedsiębiorstwa na przyszłość.
Przeczytaj również:  Jak promować firmę na lokalnym rynku? Poznaj przewodnik dla przedsiębiorców

Jak napisać skuteczny plan marketingowy? 

Poniżej przedstawiamy istotne elementy planu marketingowego. 

Badania rynkowe. Analiza SWOT i analiza konkurencji

Pisanie planu marketingowego warto zacząć od analizy rynku, na którym przedsiębiorstwo funkcjonuje lub zamierza działać. Warto zbadać strukturę rynku, jego wielkość, trendy oraz możliwości jego rozwoju. Należy również ocenić swoją pozycję na rynku oraz potencjał wzrostu. 

Na tym etapie warto również zidentyfikować kluczowych konkurentów oraz przeprowadzić analizę SWOT – wskazującą na mocne i słabe strony firmy, a także szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia.

Definiowanie celów marketingowych

Następnie należy wyznaczyć cele, które będą drogowskazem dla dalszych działań. Cele te powinny być możliwe do osiągnięcia, mierzalne, konkretnie zdefiniowane oraz opracowane w określonym czasie. 

Przykłady celów marketingowych to zwiększenie sprzedaży o 20% w ciągu roku, zdobycie 1000 nowych klientów w ciągu 3 miesięcy czy zwiększenie rozpoznawalności marki o 50% w ciągu pół roku.

Określenie grupy docelowej

Elementy składające się na plan marketingowy muszą zawierać także zdefiniowanie grupy docelowej, czyli odbiorców, do których mają być kierowane działania marketingowe. 

Warto zbadać potrzeby, preferencje oraz oczekiwania potencjalnych klientów, a także poznać ich zwyczaje zakupowe i kanały komunikacji, którymi się posługują. Im dokładniej określi się grupę docelową, tym łatwiej będzie dostosować do niej działania marketingowe i przekonać ją do zakupu produktów czy usług.

Wybór strategii marketingowej

Na podstawie wcześniejszych analiz, można przejść do wyboru odpowiedniej strategii marketingowej. Istnieje wiele różnych strategii, takich jak strategia penetracji rynku, strategia rozwoju produktu czy strategia dywersyfikacji. Wybór konkretnej strategii zależy od analizy sytuacji rynkowej oraz celów firmy. Ważne jest również dostosowanie strategii do budżetu oraz możliwości przedsiębiorstwa.

Przeczytaj również:  Jak napisać ebooka krok po kroku?

Narzędzia do realizacji planu marketingowego

Kompleksowy plan marketingowy powinien zawierać również narzędzia marketingowe, które pozwolą zrealizować założone cele. 

Wśród narzędzi marketingowych znajdują się m.in. reklama, promocja sprzedaży, public relations czy marketing internetowy. Wybór konkretnej metody zależy od celów, grupy docelowej oraz dostępnych zasobów.

Planowanie, realizacja działań marketingowych i analiza sytuacji

Co jeszcze powinien zawierać plan marketingowy? Należy przygotować harmonogram działań, określić odpowiednie wskaźniki efektywności (KPIs) oraz przewidzieć budżet na realizację planu. Ważne jest również ścisłe monitorowanie wyników oraz ewentualne korekty planu w razie potrzeby.

marketing_lokalny_v2

Czym są cele SMART? 

Aby cele miały wartość strategiczną i umożliwiły efektywne planowanie działań marketingowych, warto postawić na dobrze sformułowane cele SMART. 

Skrót SMART oznacza pięć cech, które powinien spełniać każdy cel w ramach planu marketingowego – Specyficzny, Mierzalny, Osiągalny, Realistyczny i Ograniczony czasowo. Uzupełniony plan marketingowy powinien mieć choćby wzmiankę o SMART. 

Specyficzne cele sprzyjają efektywności

Im bardziej precyzyjne i jasno sformułowane są cele w planie marketingowym, tym łatwiej będzie je osiągnąć. Specyficzność polega na takim opisaniu celu, żeby nie pozostawiał żadnych wątpliwości co do tego, co konkretnie ma być osiągnięte. To oznacza również podanie konkretnej liczby domniemanych klientów, sprzedaży czy wygenerowanych leadów. 

Definiowanie celów specyficznych sprawia, że każda osoba zaangażowana w realizację planu marketingowego wie dokładnie, nad czym będzie pracować i co ma osiągnąć.

Mierzalność – klucz do oceny skuteczności

Drugi element koncepcji SMART mówi, że cele, które zawiera skonstruowany plan marketingowy powinny być mierzalne. Oznacza to, że dla każdego celu powinno się określić odpowiednie wskaźniki efektywności (KPIs), które pozwolą ocenić stopień ich realizacji. Mierzalność ma również wpływ na motywację zespołu – widzenie konkretnej liczby do osiągnięcia mobilizuje do działania oraz pozwala ocenić efektywność poszczególnych działań marketingowych. Ostatecznie, to umożliwia identyfikację tych działań, które przynoszą najlepsze rezultaty.

Osiągalne i realistyczne cele – gwarancja sukcesu

Pisanie skutecznego planu marketingowego nie może się ograniczać jedynie do marzeń i wizjonerskich celów. Elementy osiągalności i realistyczności są nieodłącznymi częściami składowymi celów SMART. 

Przeczytaj również:  Karuzela firm z Google My Business w SERP

Cel musi być trudny do osiągnięcia, ale jednocześnie realistyczny dla danego przedsiębiorstwa, przy danym budżecie i zasobach. Stawianie sobie zbyt wygórowanych celów prowadzi nie tylko do frustracji zespołu odpowiedzialnego za ich realizację, ale również ukierunkowuje firmę na nieefektywne wykorzystanie środków.

Ograniczenie czasowe – czyli termin realizacji celu

Kolejnym istotnym czynnikiem w ramach SMART jest określenie czasu, w jakim dany cel powinien być osiągnięty. To ważne zarówno z punktu widzenia planowania działań marketingowych, jak też motywacji zespołu i oceny efektywności. Odpowiednie odmierzanie czasowe pozwala na systematyczne monitorowanie postępów oraz dokonywanie ewentualnych zmian w strategii marketingowej.

Dlaczego warto ustalić budżet planu marketingowego? Oszczędności w planie marketingowym

Jak pewnie się domyślasz, tworzenie jednostronicowego planu marketingowe może posłużyć jako szkic. W rozbudowanej wersji warto wziąć pod uwagę budżet dla strategii marketingowej. 

Ustalenie budżetu planu marketingowego (podobnie jak pisanie planu marketingowego) jest procesem wielopłaszczyznowym, obejmującym analizę sytuacji rynkowej, ocenę dostępnych zasobów, definiowanie celów marketingowych, planowanie działań i kalkulację kosztów. 

Współpraca z ekspertami w dziedzinie marketingu może być nieoceniona nie tylko w procesie planowania, ale także w analizie efektywności działań marketingowych i ewentualnych korektach pomysłów oraz strategii. Warto zatem we współpracy z profesjonalistami ogarnąć cały proces ustalania budżetu planu marketingowego, aby Twoja firma mogła dynamicznie się rozwijać.

Promuj swoją firmę

Co powinien zawierać plan marketingowy? Przykładowa struktura planu marketingowego

Oto przykładowy plan marketingowy firmy w punktach: 

1. Analiza rynku i konkurencji: 

 • Analiza potrzeb klientów i preferencji
 • Analiza działań konkurencji i ich strategii marketingowych

2. Segmentacja rynku: 

 • Ustalenie specyficznych grup klientów pod względem demograficznym, geograficznym, behawioralnym oraz psychograficznym

3. Strategia produktowa: 

 • Wybór produktów, które będą oferowane w celu spełnienia potrzeb klientów 
 • Określenie cech produktu, które będą przewijać się w treści kampanii reklamowej

4. Strategia dystrybucyjna: 

 • Oszacowanie kosztów dystrybucji 
 • Wybór kanałów dystrybucji, w oparciu o preferencje klientów

5. Kampania reklamowa i narzędzia marketingowe: 

 • Opracowanie strategii promocji 
 • Wybór narzędzi reklamowych, takich jak np. telewizja, radio czy media społecznościowe

6. Cykl sprzedaży: 

 • Realizacja sprzedaży za pomocą wybranych kanałów dystrybucji 
 • Osiągnięcie założonych wyników finansowych

7. Analiza sytuacji. Monitorowanie i kontrola: 

 • Analiza wyników osiągniętych w ramach kampanii marketingowej 
 • Wprowadzanie zmian do planu w przypadku negatywnych wyników

Plan marketingowy firmy – podsumowanie 

Tworzenie efektywnego planu marketingowego firmy to klucz do sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Właściwie przygotowany i realizowany pozwala na osiągnięcie założonych celów oraz przyczynia się do długofalowego, stabilnego wzrostu firmy na rynku.

Nowe wezwanie do działania
5/5 - (1 vote)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here