Jesteś notariuszem? Zapomnij o swojej stronie i SEO.

3
3154

Krajowa Rada Notarialna przyjęła właśnie uchwałę zakazującą notariuszom posiadania własnych niezależnych stron WWW. Według nowej uchwały wszystkie dotychczasowe informacje o kancelariach notarialnych zamieszczone w sieci mają zostać usunięte do 31 grudnia 2015r. Zadbać mają o to sami notariusze. Ciekawy jest fakt, że niecałe dwa lata temu ujednolicono uchwałę dotyczącą szczegółowych wytycznych dla stron internetowych notariuszy.

SEO-i-SEM-newsy

Czy to oznacza całkowite usunięcie notariuszy z sieci ? Oczywiście że nie. Tworzeniem i administracją nowych scentralizowanych stron dla tej branży zajmie się spółka Rejestry Notarialne Sp. z o.o. Wszystkie strony znajdą się w systemie informatycznym spółki. Czyli nowe miejsca pracy, nowe struktury, nowe możliwości ;)

Jak nowa uchwała wpłynie na SEO? Prawdopodobnie nowe strony będą przypominały atak klonów z duplicate content, ponieważ zostaną zrobione według wzoru KRN. A takie rozwiązanie nosi znamiona szablonowości. Dodatkowo żadna zewnętrzna firma nie będzie miała możliwości wpłynięcia na zoptymalizowanie tychże stron, a co za tym idzie korzyści z branży notarialnej zostały właśnie obcięte.

paragraf dla notariuszy

Notariusze a SEO i pozycjonowanie

Cały proces i uwarunkowania opisane zostały w ramach Uchwały Nr VIII/8/2015 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 30 stycznia 2015 r., co brzmi mniej więcej tak:

§1

 1. Za stronę internetową notariusza uważa się stronę www, która zawiera informacje dotyczące notariusza lub jego kancelarii notarialnej.
 2. Notariusz może prowadzić lub zlecać prowadzenie tylko jednej strony internetowej.
 3. Stronę internetową notariusza tworzy, utrzymuje i aktualizuje Krajowa Rada Notarialna ze środków własnych, na podstawie wzoru uzgodnionego z radami izb notarialnych. Krajowa Rada Notarialna może powierzyć tworzenie i administrowanie stron internetowych notariuszy spółce Rejestry Notarialne Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, której jest jedynym wspólnikiem.
 4. Wszystkie strony internetowe notariuszy umieszczone zostaną w systemie informatycznym prowadzonym przez spółkę wymienioną w ust. 3.

§2

 1. Strona internetowa notariusza zawiera wyłącznie informacje potrzebne osobom zainteresowanym w dokonaniu na ich rzecz czynności notarialnej.
 2. Na stronie internetowej notariusza zamieszcza się:
  • imię (imiona) i nazwisko, tytuł naukowy,
  • formę prowadzonej kancelarii,
  • datę powołania na notariusza,
  • informacje o znajomości przez notariusza języków obcych,
  • adres kancelarii,
  • adres poczty elektronicznej kancelarii,
  • numery rachunków bankowych kancelarii,
  • numery telefonów i faksu,
  • godziny urzędowania kancelarii,
  • plan lub mapę z zaznaczeniem usytuowania lokalu kancelarii,
  • informacje o usytuowaniu kancelarii w budynku (piętro, winda, opis udogodnień w dostępie dla osób niepełnosprawnych),
  • informację o parkingu,
  • informację o możliwości uzyskania w kancelarii informacji w językach obcych.
 3. Ogólne informacje o czynnościach notarialnych, o wysokości maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz o pobieranych przez notariuszy podatkach i opłatach, a także linki do innych stron www, zamieszczone zostaną na stronach internetowych notariuszy w sposób określony przez Krajową Radę Notarialną.

§3

 1. Notariusz zobowiązany jest do należytego dbania o wizerunek notariatu oraz samorządu notarialnego w Internecie.
 2. Notariusz zobowiązany jest zapewnić prawdziwość informacji o sobie i swojej kancelarii, w związku z czym przesyła podmiotowi prowadzącemu jego stronę internetową wszystkie informacje niezbędne do zaktualizowania danych, o których mowa w §2 ust. 2 niniejszej uchwały.

§4

Niedozwolone jest zlecanie sztucznego pozycjonowania strony internetowej, na której zamieszczone są informacje dotyczące notariusza lub jego kancelarii notarialnej.

§5

 1. Notariusz zobowiązany jest do podjęcia wobec osób prowadzących strony www, na których zamieszczone są informacje dotyczące jego osoby lub kancelarii, wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do usunięcia tych informacji, ze wskazaniem możliwości zastąpienia tych danych podaniem adresu internetowej listy stron www notariuszy, o których mowa w § 1.
 2. Obowiązek, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu nie dotyczy stron www zawierających informacje o notariuszach bądź ich kancelariach notarialnych, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Notariusz zawiadamia niezwłocznie radę właściwej izby notarialnej o potrzebie podjęcia czynności faktycznych i prawnych opisanych w ust. 1 oraz o czynnościach, których sam już w tym zakresie dokonał.

§6

Dostosowanie istniejących stron internetowych zawierających informacje o notariuszach bądź ich kancelariach notarialnych do wymogów tej uchwały oraz przegląd innych stron www, które zawierają informacje odnoszące się do notariuszy lub ich kancelarii, a także podjęcie czynności, o których mowa w §5, powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 r.

§7

Traci moc uchwała Nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie określenia zakresu i formy zakładania i prowadzenia stron internetowych dla kancelarii notarialnych ze zmianami (tekst jednolity ustalony w załączniku do uchwały Nr VIII/119/2013 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 30 sierpnia 2013 r.).

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 r.

Przeczytaj również:  Era RODO – świat danych nie będzie już taki sam

Tym samym teoretycznie ten stan rzeczy funkcjonuje już od miesiąca. Nie wiem jak Wy, ale u nas nie odnotowano żadnej aktywności ze strony notariuszy – nie ma pospolitego ruszenia itd.
Pytanie tylko czy ta wieść gminna jeszcze się nie rozniosła czy też zwyczajnie jest ignorowana – no, przynajmniej do 31 grudnia 2015, kiedy to z indeksu ma zniknąć ostatnia samozwańcza strona www notariusza w Polsce ;)

Stay tuned! Będziemy informowali na bieżąco.

Nowe wezwanie do działania
Źródło Informacji: http://www.silesiasem.pl/nowa-uchwala-krn-zabrania-pozycjonowania-i-posiadania-strony-internetowej-przez-notariusza
4.6/5 - (5 votes)

3 KOMENTARZE

 1. Zobaczymy, bo ja także od swoich klientów nic nie dostałem…Wcześniej już nie można było reklamować notariuszy a jak jest/było sami wiemy ;)

 2. Ciekawi mnie… kiedy kolejne instytucje zostaną obłożone podobnymi nakazami. Wtedy na prawdę o pozycji będą decydowały polecenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here