4 koncepcje zarządzania, które warto znać

0
255
koncepcje zarządzania co to jest

Rynek oraz otaczające go warunki gospodarcze, technologiczne i społeczne ulegają ciągłym zmianom, co wymusza na przedsiębiorstwach dostosowywanie się do tych przemian. W związku z tym, menedżerowie poszukują skutecznych strategii zarządzania, które pozwolą im utrzymać konkurencyjność na rynku oraz efektywnie prowadzić swoją działalność. W tym artykule przedstawimy Ci kilka współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, które zdobyły uznanie w praktyce biznesowej.

Klasyczne koncepcje zarządzania 

Koncepcje klasyczne zarządzania wywodzą się z myśli XIX i XX wieku, a ich główną cechą jest centralizacja i hierarchiczna struktura organizacyjna. Niektóre z najbardziej znanych teorii to nauka o zarządzaniu naukowym, teoria biurokracji oraz teoria struktur organizacyjnych.

Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem

W ciągu ostatnich dziesięcioleci nauka o zarządzaniu przeszła znaczącą transformację. Pod wpływem zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz postępów technologicznych zaczęto opracowywać nowe podejścia do zarządzania. 

Promocja firmy na lokalnym rynku? Rozpocznij już teraz

Współczesne koncepcje zarządzania – przykłady 

Lean Management – filozofia szczupłego zarządzania

Lean Management swój początek ma w japońskim przemyśle motoryzacyjnym, a dokładniej w systemie produkcyjnym Toyoty. Filozofia ta opiera się na eliminacji wszelkiego rodzaju marnotrawstwa oraz ciągłym doskonaleniu procesów biznesowych. W praktyce oznacza to dążenie do optymalizacji pracy i zasobów poprzez eliminację zbędnych czynności, standaryzację procesów czy wprowadzenie kultury ciągłej poprawy (tzw. Kaizen). 

Przeczytaj również:  Partnerstwo z Google jako Autoryzowany Partner MSP

Lean Management zakłada też bliską współpracę z dostawcami i partnerami biznesowymi, a także rozwój pracowników poprzez ich zaangażowanie w proces decyzyjny.

Agile – elastyczne zarządzanie projektami

Metodologia Agile, znana również jako zwinne zarządzanie, umożliwia efektywne i szybkie wdrożenie zmian w ramach realizowanych projektów. Agile opiera się na inkrementalnym podejściu do wytwarzania produktów oraz usług, co pozwala na wprowadzanie modyfikacji na bieżąco, w miarę zmieniających się potrzeb klientów czy warunków rynkowych. 

Wyróżniającą cechą Agile jest duża adaptacyjność oraz skupienie na współpracy między członkami zespołu, częste komunikowanie się oraz regularne monitorowanie postępów. Stosując metodykę Agile, przedsiębiorstwa są w stanie szybciej odpowiedzieć na potrzeby rynku oraz dostarczać wartościowe produkty i usługi.

Holokracja – samozarządzanie i decentralizacja

Holokracja to nowatorska koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, wprowadzona przez Briana Robertsona. W holokracji menedżerowie nie mają tradycyjnych uprawnień oraz wydzielonej struktury hierarchicznej. Zamiast tego, organizacja ta jest zbudowana z autonomicznych jednostek (tzw. koła), które mają wyznaczone cele i jasno określone role. 

W ramach holokracji, przedsiębiorstwa dążą do decentralizacji decyzji oraz odpowiedzialności, a także promują samozarządzanie zespołów. W efekcie, taka struktura organizacji pozwala na większą elastyczność oraz efektywność w realizacji projektów.

Przeczytaj również:  Campus Google w Praskim Koneserze na Ząbkowskiej!

Design Thinking – proces twórczego myślenia

Design Thinking to innowacyjna metoda zarządzania, bazująca na procesach myślenia i działania stosowanych przez projektantów. Ta koncepcja opiera się na podejściu human-centered design, czyli skupieniu na potrzebach i oczekiwaniach użytkowników finalnych produktów oraz usług. Proces Design Thinking składa się z pięciu etapów (empatia, definiowanie problemu, generowanie pomysłów, prototypowanie oraz testowanie), które pozwalają na twórcze rozwiązywanie problemów oraz innowacyjne podejście do produktów i usług. Wprowadzenie tej metody zarządzania umożliwia przedsiębiorstwom lepsze zrozumienie swoich klientów oraz dostosowywanie się do ich potrzeb.

marketing_lokalny

Turkusowe zarządzanie – na czym polega? 

Koncepcja tzw. “turkusowego zarządzania” została opracowana przez Frederica Laloux’a w oparciu o badania światowej klasy organizacji oraz dążenie do tworzenia bardziej ludzkich i efektywnych miejsc pracy. System ten zakłada, że organizacje powinny być przede wszystkim elastyczne i zdolne do przystosowywania się do zmieniających się warunków

Zarówno turkusowe zarządzanie, jak i holokracja opierają się na założeniu, że decentralizacja władzy i uproszczenie struktury organizacyjnej są kluczowe dla sukcesu przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu. Również w obu przypadkach istotnym elementem jest podkreślanie wartości ludzkich oraz tworzenie warunków dla rozwoju potencjału pracowników.

Jednakże, istnieje kilka różnic między tymi podejściami. W holokracji większą wagę przywiązano do tworzenia wydajnych procesów zarządczych opartych na jasnych zasadach, podczas gdy turkusowe zarządzanie stawia na rozwój pracowników i ich pełną autonomię. Ponadto holokracja opiera się na bardziej konkretnej strukturze organizacyjnej, w której kręgi są w pełni zdefiniowane i powiązane ze sobą, podczas gdy w turkusowym zarządzaniu granice pomiędzy kołami decyzyjnymi mogą być bardziej elastyczne.

Przeczytaj również:  Czym jest naming?

Organizacja oparta na wiedzy – co to jest? 

Organizacja oparta na wiedzy to taka, która swoje działania i rozwój opiera na gromadzeniu, analizie, przetwarzaniu oraz efektywnym wykorzystywaniu informacji i wiedzy. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwa tego typu dążą do ciągłego doskonalenia swoich procesów zarządczych oraz udoskonalania produktów i usług poprzez zdobywanie i aplikowanie najnowszych osiągnięć naukowych, technologicznych i biznesowych.

Promuj swoją firmę

Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem 

Globalizacja stanowi istotny bodziec dla zmian w podejściu do zarządzania organizacją. Nowe koncepcje, takie jak zarządzanie międzykulturowe, innowacyjność czy zrównoważony rozwój, wpływają na długoterminowy sukces firm oraz ich zdolność do przetrwania w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. Menadżerowie muszą być otwarci na innowacje oraz zdobywać nowe kompetencje, które pozwolą im skutecznie prowadzić przedsiębiorstwa w erze globalizacji.

Dzisiejsze koncepcje zarządzania – podsumowanie 

Współczesne koncepcje zarządzania organizacją mają za zadanie pomóc firmom w skutecznym dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych oraz wykorzystywaniu potencjału swoich pracowników i zasobów. Lean Management, Agile, holokracja czy Design Thinking to tylko niektóre z podejść, które zdobyły uznanie na świecie i pozwalają menedżerom prowadzić swoje przedsiębiorstwa w sposób efektywny i innowacyjny.

e-book Dlaczego Twoja firma powinna być obecna w Internecie
5/5 - (1 vote)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here