Model biznesowy – co powinien zawierać?

0
248
Model biznesowy – co powinien zawierać?

W dzisiejszych czasach, w świecie nieustannie zmieniających się trendów i rosnącej konkurencji, opracowanie efektywnego modelu biznesowego stało się nieodzownym elementem prowadzenia każdego przedsiębiorstwa. Bez odpowiedniego planu, zarówno start-upy, jak i doświadczone firmy mogą zatracić swój kierunek i wystawić się na ryzyko niepowodzenia. W poniższym artykule omawiamy zasady tworzenia modelu biznesowego oraz podpowiadamy, jakie elementy powinien on zawierać.

Model biznesowy organizacji – czym jest?

Model biznesowy to sposób, w jaki firma organizuje swoją działalność, tworzy wartość dla klientów oraz uzyskuje z tego korzyści finansowe. To konkretna strategia prowadzenia biznesu, obejmująca całościowe podejście do zarządzania zasobami, łączenia działalności operacyjnej z marketingową oraz długofalowego planowania wzrostu. Model biznesowy przedsiębiorstwa uwzględnia również źródła przychodów, strukturę kosztów, relacje z klientami oraz sposoby rozwoju firmy.

Dlaczego warto stworzyć model biznesowy firmy?

Stworzenie modelu biznesowego dla firmy to nie tylko kwestia dobrej strategii, ale również umiejętności odpowiedniego zarządzania nią. W dzisiejszych czasach, gdy rynek jest coraz bardziej konkurencyjny, a klienci wymagają coraz więcej, kluczowe jest posiadanie jasnej wizji swojego biznesu oraz określenie celów, jakie chce się osiągnąć.

Własny model biznesowy zapewnia dokładne zdefiniowanie i opisanie naszego biznesu. Dzięki temu łatwiej jest zrozumieć, jakie produkty i usługi oferujemy, jakimi środkami dysponujemy oraz jakie są nasze najważniejsze cele.

Tworzenie modelu biznesowego pozwala na ujawnienie wszystkich kluczowych aspektów naszej firmy – od finansów po marketing i sprzedaż. Dzięki temu łatwiej jest określić priorytety i podejmować decyzje biznesowe na podstawie rzeczywistych danych i informacji.

Ponadto warto tworzyć model biznesu, aby wykryć potencjalne problemy i wyzwania, z którymi należy się zmierzyć. Dzięki temu możemy uniknąć nieprzewidzianych sytuacji i szybciej reagować na sytuacje kryzysowe.

Warto więc stworzyć dobry model biznesowy dla swojej firmy. Jest to krok, który może pozwolić nam na efektywniejsze zarządzanie firmą, zwiększenie zysków oraz osiągnięcie sukcesu na konkurencyjnym rynku.

Funkcje modelu biznesowego firmy

Główna funkcja modelu biznesowego polega na identyfikacji wartości proponowanej przez przedsiębiorstwo oraz sposobów jej realizacji. Aby osiągnąć ten cel, model musi spełniać kilka funkcji, m.in. określać cele strategiczne firmy, identyfikować zasoby, które są potrzebne do ich realizacji, oraz ocenić potencjalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności. Przygotowanie modelu biznesowego pozwala również na zrozumienie relacji między poszczególnymi elementami przedsiębiorstwa oraz ich roli w tworzeniu wartości dodanej.

Przeczytaj również:  API – co to jest?
Promocja firmy na lokalnym rynku? Rozpocznij już teraz

Kluczowe elementy modelu biznesowego

Co powinien zawierać model biznesowy? Jakie są jego główne elementy? Wymieniamy je poniżej. Pamiętaj, że wszystkie te elementy powinny być ze sobą spójne i się uzupełniać. Ich odpowiednie dobranie oraz skuteczna implementacja może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu na rynku oraz wzrostu firmy.

 • Segmenty klientów oraz propozycja wartości

Zanim przedsiębiorstwo zacznie świadczyć swoje usługi lub produkować towary, musi dokładnie zbadać rynek, na którym zamierza działać. Segmentacja rynku pozwala na określenie grup docelowych klientów, a także na identyfikację ich potrzeb i oczekiwań. Wiedząc, komu chcemy sprzedawać nasze produkty lub usługi, możemy dostosować ofertę tak, aby była atrakcyjna dla odbiorców.

Propozycja wartości to korzyści, jakie przedsiębiorstwo oferuje swoim klientom. Wartość ta może opierać się na różnych aspektach – jakości produktów czy usług, innowacyjności, konkurencyjnych cenach czy wyjątkowym doświadczeniu klienta. Odpowiednio dobrana propozycja wartości pozwoli przyciągnąć uwagę klientów oraz sprawić, że będą oni lojalni wobec naszej marki.

 • Kanały dystrybucji i relacje z klientami

Właściwe kanały dystrybucji to sposób, w jaki przedsiębiorstwo dostarcza swoje produkty lub usługi klientom. Przemyślane kanały dystrybucji zapewniają efektywne dotarcie do odbiorców, umożliwiając maksymalizację zysków. Może to obejmować zarówno sprzedaż bezpośrednią, jak i współpracę z dystrybutorami czy partnerami biznesowymi.

Budowanie relacji z klientami to kolejny kluczowy aspekt modelu biznesowego. Warto wybrać odpowiednie kanały komunikacji, inwestować w rozwój obszaru obsługi klienta, dbać o wysoką jakość obsługi oraz szukać możliwości utrzymywania długotrwałych relacji z klientami. Lojalni klienci są bardziej skłonni do dokonywania wielokrotnych zakupów oraz polecania naszej firmy innym osobom.

 • Struktura kluczowych zasobów i partnerstw

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje określonych zasobów do realizacji swojego modelu biznesowego. Zasoby te mogą obejmować środki finansowe, infrastrukturę, wykwalifikowaną kadrę czy technologie. Dobrze zaplanowana struktura zasobów pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnych środków oraz optymalizację kosztów.

Kluczowe partnerstwa biznesowe to relacje z innymi firmami, które wspierają funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Współpraca z odpowiednimi partnerami może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności firmy, poprzez dostęp do nowych technologii czy rynków, a także umożliwić większą elastyczność działania.

 • Źródła przychodów oraz struktura kosztów

Odpowiednio opracowany model biznesowy powinien również uwzględniać, w jaki sposób firma generuje przychody oraz jakie ponosi koszty. Identyfikacja i analiza źródeł przychodów umożliwia optymalizację strategii zarówno sprzedażowej, jak i marketingowej, co przekłada się na wzrost zysków.

Warto również dokładnie przeanalizować strukturę kosztów przedsiębiorstwa, aby zidentyfikować potencjalne oszczędności czy możliwości optymalizacji. Równocześnie analiza kosztów pozwala na odpowiednie wycenienie produktów czy usług, aby zapewnić rentowność działalności.

Przeczytaj również:  Coaching biznesowy – co to jest?

Jak stworzyć model biznesowy przedsiębiorstwa?

Stworzenie modelu biznesowego to proces, który wymaga zaangażowania, wiedzy oraz przemyślanej strategii działań. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie potrzeb klientów, rynku i konkurencji, opracowanie wartościowej oferty, segmentacja rynku oraz efektywne zarządzanie zasobami. Musimy dokładnie określić ofertę produktową lub usługową oraz źródła dochodu i koszty działalności, aby osiągnąć sukces w prowadzeniu firmy. 

Mając solidny model biznesowy, można skutecznie działać na rynku i czerpać zyski z własnego przedsiębiorstwa.

Aby stworzyć solidny model biznesowy trzeba więc:

 • poznać potrzeby klientów,
 • przeanalizować rynek i konkurencję,
 • zdefiniować propozycje wartości,
 • dokonać segmentacji rynku,
 • opracować efektywną strategię marketingową,
 • dokonać analizy finansowej,
 • opracować strukturę organizacyjną oraz plan zarządzania zasobami.
marketing_lokalny

Rodzaje modeli biznesu

Popularnym narzędziem wśród przedsiębiorców i inwestorów jest model biznesowy canvas (business model canvas). Dzięki niemu można szybko i łatwo zaplanować strategię i zidentyfikować kluczowe elementy biznesowe. Warto więc wykorzystać go przy planowaniu każdego startupu lub nowego projektu biznesowego.

W skład modelu canvas wchodzą następujące obszary:

 • segmenty klientów,
 • propozycje wartości dla klienta,
 • kanały dystrybucji,
 • relacje z klientami,
 • źródła przychodów,
 • kluczowe zasoby,
 • kluczowe działania,
 • kluczowe partnerstwa,
 • struktura kosztów i przychodów.

Pamiętaj, że istnieją też inne rodzaje modeli biznesowych.

Przykłady modeli biznesowych

Modele biznesowe mogą przybierać różnorodne formy. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów innowacyjnych modeli, które zdobywają popularność w Polsce.

Franczyza – współpraca z silną marką

Franczyza to rodzaj współpracy między przedsiębiorcami, polegający na udzieleniu przez franczyzodawcę prawa do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa pod ustaloną marką oraz według określonych zasad i standardów. W zamian franczyzobiorca opłaca tantiemy oraz royalty za korzystanie z systemu i wsparcia oferowanego przez franczyzodawcę. Ten model biznesowy jest popularny w Polsce, szczególnie w branży gastronomicznej, handlowej czy usługowej.

Dropshipping – sprzedaż bez posiadania magazynu

Dropshipping to model biznesowy, w którym przedsiębiorca sprzedaje produkty przez Internet bez potrzeby posiadania własnego magazynu czy zapasów. Towar dostarczany jest bezpośrednio od producenta lub dostawcy do klienta, a przedsiębiorca zarabia na różnicy pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży. Model ten pozwala na zminimalizowanie kosztów związanych z prowadzeniem działalności, ale wymaga doskonałej organizacji i komunikacji z dostawcami.

Marketing sieciowy – tworzenie struktur sprzedaży

Marketing sieciowy, inaczej nazywany network marketing, polega na tworzeniu struktur sprzedaży opartych na rekomendacji i współpracy niezależnych dystrybutorów. Celem tych działań jest rozwój sieci kontaktów, pozwalającej na osiągnięcie szerszego zasięgu klientów i dystrybucji produktów czy usług. W Polsce popularność tego modelu biznesowego wzrasta, szczególnie w branżach takich jak suplementy diety, kosmetyki czy produkty codziennego użytku.

Podział na usługi i produkcję

Przeczytaj również:  14 dobrych praktyk, by przekonać klienta do wystawienia firmie pozytywnej opinii

Tradycyjnym modelem biznesowym są firmy oparte na produkcji lub świadczeniu usług. W Polsce istnieje wiele takich przedsiębiorstw o różnym profilu działalności – od warsztatów samochodowych po agencje reklamowe. Model ten wymaga często większych nakładów inwestycyjnych, ale pozwala na budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej dzięki oferowaniu unikalnych rozwiązań.

Model subskrypcyjny

Model subskrypcyjny polega na tym, że klienci uiszczają powtarzającą się regularnie opłatę (zazwyczaj miesięczną lub roczną), w zamian za dostęp do konkretnego produktu lub usługi.

Model ten stał się niezwykle popularny w sektorze usług cyfrowych. Firmy takie jak Netflix czy Spotify oferują swoim klientom dostęp do szerokiej bazy filmów, seriali czy muzyki w zamian za stałą, miesięczną opłatę. W Polsce coraz więcej firm wprowadza podobne rozwiązania również w innych sektorach, takich jak kosmetyki, książki czy żywność.

Nowoczesne modele biznesowe – SaaS i “freemium”

W dobie rosnącej popularności Internetu i cyfryzacji coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na stworzenie nowych modeli biznesowych, takich jak SaaS (Software as a Service) czy “freemium”. Model SaaS polega na świadczeniu usług względem oprogramowania przez Internet, gdzie klient korzysta z aplikacji bez potrzeby instalacji czy zakupu licencji.

Z kolei model “freemium” przewiduje bezpłatne korzystanie z podstawowej wersji produktu czy usługi, z możliwością zakupienia dodatkowych funkcji za opłatą. Obie te strategie pozwalają zdobyć szeroką bazę klientów oraz generować stałe przychody.

Wybór właściwego modelu biznesowego

Zakładając własną firmę, przedsiębiorca ma wiele opcji do wyboru w zakresie modeli biznesowych. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie własnych celów i zasobów oraz dopasowanie modelu do potrzeb. Warto przeprowadzić analizę SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), która pozwoli ocenić mocne i słabe strony firmy oraz możliwości i zagrożenia na rynku.

Ważnym elementem w procesie wyboru modelu biznesowego jest również elastyczność. Rynek nieustannie się zmienia, dlatego warto być otwartym na modyfikowanie swojego modelu biznesowego w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów oraz zmiany technologiczne i ekonomiczne.

Promuj swoją firmę

Model biznesowy przedsiębiorstwa – podsumowanie

Podsumowując, opracowanie efektywnego modelu biznesowego jest niezbędnym krokiem dla każdego przedsiębiorstwa, które chce osiągnąć sukces na rynku. Uwzględnienie kluczowych aspektów takich jak segmentacja rynku, propozycja wartości, kanały dystrybucji, relacje z klientami, struktura zasobów, partnerstwa biznesowe oraz źródła przychodów i kosztów, pozwala na stworzenie solidnych fundamentów pod przyszły rozwój firmy.

Należy jednak pamiętać, że nie ma jednego, uniwersalnego modelu biznesowego, który sprawdzi się w każdej sytuacji. Dlatego warto prowadzić ciągłą analizę rynku, inwestować w rozwój i być otwartym na zmiany.

e-book Dlaczego Twoja firma powinna być obecna w Internecie
Rate this post

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here