Strategia cyklu życia produktu – z jakich etapów się składa?

0
266
cykl życia produktu (PLC) co to jest

Jako przedsiębiorca z pewnością wiesz, że rynek nieustannie się rozwija, a Twoja konkurencja nie śpi, wprowadzając innowacyjny asortyment na bieżąco. Sukces przedsiębiorstwa zależy od umiejętności dostosowania się do tych realiów i wykorzystania narzędzi, które pomogą efektywnie zarządzać ofertą. Jednym z takich rozwiązań jest określenie i analiza cyklu życia produktu. Zrozumienie poszczególnych etapów umożliwia rozwój wyrobu, co wpływa na wzrost sprzedaży. W artykule przedstawiamy szczegółowe omówienie poszczególnych faz życia produktu. 

Czym jest cykl życia produktu (Life Cycle Assesment LCA)? 

Prowadzisz firmę i szukasz skutecznych strategii, które pozwolą Ci zdobyć przewagę nad konkurentami? Elementem, który może wpłynąć na sukces Twojego przedsiębiorstwa, okazuje się zarządzanie cyklem życia produktu. Właściwe poznanie i zrozumienie tej kwestii może prowadzić do optymalizacji procesów, zwiększenia sprzedaży i w rezultacie poprawy pozycji firmy na rynku. 

Zastanawiasz się, co oznacza cykl życia produktu? Otóż jest to teoria marketingu opisująca różne fazy rozwoju towaru od momentu wprowadzenia na rynek, przez wzrost i dojrzałość rynkową, aż po  spadek sprzedaży i wycofanie z oferty. Proces ten składa się z czterech głównych etapów, które są niezbędne do zaplanowania skutecznych działań marketingowych. 

Dlaczego produkty mają cykl życia w marketingu? 

Jaka jest definicja cyklu produktu? Na to pytanie znasz już odpowiedź. Z pewnością zastanawia Cię jednak, dlaczego w kontekście towarów np. w e-commerce mówimy o koncepcji życia. Otóż wynika to ze złożonych interakcji między konkurencją, rynkiem, technologią, konsumentami i zmieniającymi się preferencjami kupujących. Z czasem pojawiają się również nowe trendy i technologie. 

Wszystko to wpływa na wzrost lub spadek popularności konkretnych elementów Twojej oferty. Tak więc fazy cyklu życia produktu odzwierciedlają jego ewolucję w czasie. To naturalny wynik zmieniającego się otoczenia biznesowego i konsumenckiego. Firma, która jest świadoma tych zmian, ma większe szanse na osiągnięcie sukcesu i utrzymanie pozycji na rynku.

Podsumowując, co wpływa na cykl życia produktu? Będzie to zarówno postęp technologiczny, jak i postawy konsumentów. Nie można przy tym zapomnieć o popycie, sytuacji ekonomicznej czy barierach wejścia na rynek. 

Zamów budowę e-sklepu

Okres życia towaru, czyli jakie są kluczowe fazy produktu?  

Określenie cyklu życia produktu dopiero przed Tobą? W tym miejscu warto więc podkreślić, że długość każdego etapu może różnić się w zależności od rodzaju towaru, konkurencji czy też sektora, w którym dana firma funkcjonuje. 

Przeczytaj również:  Jak zorganizować event marketingowy krok po kroku?

Faza wprowadzenia produktu na rynek

Zastanawiasz się, jak przebiega cykl życia produktu? Pierwszym elementem tego procesu jest wprowadzenie na rynek. W tej fazie przedsiębiorstwo musi podjąć decyzję o tym, jaki towar chce dołączyć do swojej oferty. Etap ten obejmuje planowanie, projektowanie i opracowywanie strategii marketingowej. To czas, w którym firma podejmuje kluczowe decyzje dotyczące swojego wyrobu, takie jak określenie celów sprzedażowych, wybór grupy docelowej czy opracowanie komunikatu reklamowego.

Planowanie, projektowanie i rozwój pomysłu

Pierwszym krokiem w ramach fazy wprowadzenia produktu na rynek jest zdefiniowanie potrzeb oraz stworzenie koncepcji. W tym celu przeprowadzane są analizy branżowe, które pozwalają dokładnie określić oczekiwania klientów.

Kolejnym elementem tego procesu jest projektowanie nowego produktu i rozwój pomysłu. W tym przypadku ważne jest uwzględnienie aspektów technicznych, estetycznych oraz funkcjonalnych. Niezbędne jest także opracowanie prototypu, który umożliwi przeprowadzenie testów i ewentualne naniesienie korekt.

Opracowywanie strategii marketingowej

Decydującą rolę we wprowadzeniu nowego produktu na rynek odgrywa opracowanie odpowiedniej strategii marketingowej. Powinna ona uwzględniać m.in. określenie grupy docelowej, wybór kanałów dystrybucji oraz stworzenie przekazu reklamowego.

Wyznaczenie odbiorców jest kluczowe dla sukcesu danego produktu, ponieważ pozwala na skierowanie działań marketingowych do tych osób, które będą najbardziej zainteresowane zakupem. Wybór narzędzi promocyjnych też ma znaczenie – dotarcie do klienta zależy od tego, jak skutecznie uda się dostarczyć towar do punktów sprzedaży. Ważna jest więc analiza cyklu życia, zbudowanie sieci dystrybucji oraz przygotowanie komunikatu, który będzie przyciągał uwagę potencjalnych nabywców.

Wprowadzenie na rynek

Ostatnim etapem pierwszej fazy życia jest wprowadzenie nowego produktu na rynek. W tym czasie przedsiębiorstwo musi skoncentrować się na promocji swojego towaru oraz monitorowaniu jego sprzedaży i reakcji klientów. To właśnie na tym etapie firma ponosi największe wydatki na reklamę i działania promocyjne, mające na celu zbudowanie świadomości marki oraz przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów.

Zarządzanie cyklem życia na tym etapie można oprzeć o dwie znane koncepcje: strategię szybkiego „zbierania śmietanki” oraz strategię wolnej penetracji. Pierwsza z nich polega na wprowadzeniu towaru na rynek po wyższej cenie, skupiając się na segmentach klientów gotowych zapłacić za innowacyjność i unikalność. Drugie podejście oparte jest na stopniowym zdobywaniu udziałów w branży poprzez wprowadzenie wyrobu z relatywnie niską ceną, celem przyciągnięcia uwagi i zbudowania bazy lojalnych konsumentów.

Sprawdź, jak założyć i wypromować sklep online

Faza 2. Wzrost sprzedaży i intensywny rozwój produktu

Musisz wiedzieć, że faza wzrostu sprzedaży produktu to czas, gdy towar zaczyna zdobywać coraz większą popularność wśród klientów. Jest to więc moment, kiedy zainteresowanie utrzymuje się na wysokim poziomie, a przedsiębiorstwo może odnotować pierwsze zyski. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku sukces jest wynikiem efektywnego marketingu oraz skutecznego zarządzania na początku cyklu życia

Przeczytaj również:  8 wskaźników marketingowych, które warto mierzyć

Ta faza wzrostu produktu wymaga od firm gotowości na ciągły rozwój i doskonalenie swojego wyrobu oraz wprowadzanie innowacji. Inwestowanie w nowe technologie, poprawa jakości towaru oraz usług, a także poszerzanie funkcjonalności to działania, które sprawią, że oferta będzie stawała się coraz bardziej atrakcyjna dla klientów. Warto również pamiętać o tym, aby już na etapie projektowania uwzględnić możliwość dalszego rozwoju produktu i ulepszeń – tak, aby być gotowym, odpowiedzieć na potrzeby rynku oraz oczekiwania konsumentów. 

Strategia fazy wzrostu jest prosta – przedsiębiorstwo musi nieustannie obserwować rynek oraz działania konkurencji. Firmy często podejmują próby naśladowania czy wprowadzenia do oferty podobnych towarów, dlatego kluczowe jest śledzenie trendów w branży. Wiedza na temat poczynań innych marek pozwala lepiej zrozumieć sytuację rynkową oraz umożliwia dostosowanie strategii marketingowej czy zmianę kierunku cyklu życia wyrobu. 

Trzecia faza życia produktu – nasycenie/dojrzałość rynkowa

Chcesz poznać poszczególne fazy życia produktu? Wśród nich znajduje się trzeci, kluczowy etap dojrzałości. Ten okres wiąże się zarówno z osiąganiem optymalnych zysków, jak i koniecznością podejmowania działań zmierzających do utrzymania pozycji na rynku oraz poszukiwania nowych możliwości rozwoju.

W fazie dojrzałości sprzedaż produktu cechuje się stabilizacją, co jest wynikiem wysiłków marketingowych i rozwijania oferty firmy. Na tym etapie przedsiębiorstwo osiąga optymalny poziom zysków, jednak równocześnie musi stawić czoła dużej konkurencji, która może prowadzić do spadku cen i dystrybucji. Konsumenci są już świadomi istnienia danego towaru i korzystają z niego na co dzień. W związku z tym pojawia się ryzyko stagnacji i nasycenia rynkowego. 

Jak zareagować na taki schyłek? Jak wynika z naszych doświadczeń, w fazie dojrzałości produktu należy skupić się na utrzymaniu swojej pozycji na rynku. W tym celu warto zainwestować w działania marketingowe np. SEO lub e-mail marketing, które przyciągną uwagę konsumentów, a także unowocześnić towar, wprowadzając modyfikacje czy ulepszenia. Wdrożenie nowej strategii cyklu życia może również przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Faza dojrzałości wymaga utrzymania lojalności klientów. Warto dbać o jakość obsługi oraz oferować specjalne promocje i rabaty. Można też wprowadzić systemy lojalnościowe, które nagradzają stałych odbiorców za ich zaangażowanie w relacje z firmą. Nie można przy tym zapominać o nowych możliwościach rozwoju. Przedsiębiorstwo może zdecydować się na tym etapie życia produktu na ekspansję, wchodząc m.in. w nowe segmenty czy geograficzne obszary. Innym rozwiązaniem jest inwestowanie w innowacyjność, co pozwala wprowadzić unikalne i świeże rozwiązania, które mogą okazać się receptą na nasycenie rynkowe. 

Czwarta faza cyklu życia produktu w marketingu – spadek sprzedaży

W każdym cyklu życia wyrobu następuje moment, w którym sprzedaż maleje, a klientów zaczyna ubywać. To tzw. czwarta faza nazywana również spadkiem popularności. 

Z pewnością zdajesz sobie sprawę, że wiele czynników może wpłynąć na postępujący spadek sprzedaży. Jednym z najważniejszych jest zmiana preferencji klientów – z biegiem czasu konsumentów zaczynają interesować inne rozwiązania, bardziej nowoczesne czy adekwatne do ich oczekiwań. Duży wpływ na decyzje zakupowe ma również cena produktu. Ponadto na rynku pojawia się coraz więcej konkurencyjnych towarów, które zaspokajają potrzeby klientów lepiej niż Twoja oferta. 

Przeczytaj również:  Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Mając do czynienia z ostatnią fazą życia produktu, który traci na popularności, przedsiębiorstwa muszą podjąć decyzję dotyczącą dalszego losu swojego wyrobu. Na rynku istnieje kilka możliwych strategii, które mogą pomóc w zarządzaniu produktem na etapie spadku sprzedaży.

Wycofanie produktu z rynku

Jednym z możliwych rozwiązań jest całkowite wycofanie towaru z rynku. Decyzja ta może wynikać z konieczności skupienia się na innych, bardziej perspektywicznych wyrobach, czy też z braku możliwości przeprowadzenia zmian, które pozwoliłyby na odwrócenie trendu spadającej sprzedaży. 

Strategia cyklu życia produktu: restrukturyzacja oferty

Kolejnym rozwiązaniem jest restrukturyzacja oferty, czyli wprowadzenie zmian dotyczących cech danego produktu, sposobów dystrybucji czy promocji. Dzięki temu firma może znaleźć nowe grupy docelowe oraz zwiększyć swoje szanse na powrót do wzrostu sprzedaży.

Lifting produktu

Kiedy produkt przechodzi przez czwartą fazę cyklu życia, czasami wystarczające może okazać  się wprowadzenie kosmetycznych zmian. Nowe opakowanie czy modernizacja designu potrafią sprawić, że towar zyskuje na atrakcyjności i przyciąga nowych klientów.

Etap eksploatacji

Niektóre przedsiębiorstwa reagując na przebieg cyklu życia wyrobu, decydują się na przeniesienie produktu na etap eksploatacji, co oznacza utrzymanie go na minimalnych kosztach, bez dużych inwestycji w rozwój czy promocję. Towar będzie wtedy przynosił zyski, ale nie będzie wymagał wydatków ponad konieczne.

Określenie cyklu życia produktu – czy jest przydatne?  

Wiesz już, co oznacza okres życia towaru i znasz różne fazy cyklu. Musisz jednak uświadomić sobie, że jest to niezwykle ważna koncepcja w marketingu. Właściwe wykorzystanie strategii na kolejnych etapach rozwoju produktu pozwala usprawnić: 

  • planowanie strategii marketingowej, 
  • podejmowanie decyzji inwestycyjnych, 
  • rozwijanie towaru oraz wdrażanie innowacji, 
  • dostosowanie polityki cenowej do konkurencji, 
  • zarządzanie zasobami (produkcją, zespołem, materiałami), 
  • identyfikację momentu wycofania produktu z rynku. 

Ile zatem trwa średni cykl życia produktu? Okazuje się, że proces ten nie ma żadnych określonych z góry ram, dlatego może przebiegać tygodniami, miesiącami czy nawet latami.  

Kiedy więc konkurencja na rynku jest coraz większa, a odbiorców coraz trudniej zadowolić, niezwykle ważne staje się odpowiednie wypromowanie swojej firmy oraz produktów i usług. Właśnie dlatego przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po profesjonalne usługi marki WeNet, która pomaga im dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Sprawdź, co mogą dla Ciebie zrobić doradcy internetowi, którzy swoim klientom oferują kompleksowe rozwiązania komunikacji marketingowej, dzięki czemu stają się oni bardziej widoczni i atrakcyjni dla potencjalnych klientów. 

Nowe wezwanie do działania
5/5 - (1 vote)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here