hero-career-job-offers background

Database Developer

Aplikuj do naszego zespołu

Chcę dołączyć do zespołu!

Database Developer

  Twój zakres obowiązków

  • Tworzenie, rozwój i utrzymanie aplikacji w technologii SQL- Server/T-SQL
  • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji realizowanych rozwiązań
  • Udział w pracach analitycznych w celu określenia wymagań biznesowych, jakościowych oraz określenia terminów realizacji zadań.
  • Współpraca z innymi członkami zespołu deweloperskiego w zakresie architektury rozwiązań
  • Raportowanie postępu prac
  • Współpraca z Klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym w celu określenia wymagań Klienta;
  • Zapewnienia dostępności i ciągłości wdrażanych systemów

  Nasze wymagania

  • Dobra znajomość SQL Server / T- SQL / Management Studio
  • Pisanie wydajnych funkcji i procedur składowanych
  • Poruszanie się w strukturach drzewiastych – znajomość CTE
  • Umiejętność korzystania ze struktur XML – Xquery
  • Metodyczne podejście do zagadnień production suport
  • Umiejętność pisania spójnego, logicznego i przejrzystego kodu
  • Umiejętność testowania tworzonych rozwiązań pod względem wydajności i sprawnego odnajdowania potencjalnych błędów w działaniu aplikacji
  • Umiejętność szybkiego uczenia się i odnajdowania efektywnych rozwiązań wynikłych problemów
  • Umiejętność projektowania funkcjonalności w oparciu o specyfikację
  • Umiejętność szybkiego przyswajania nowych technologii
  • Umiejętność pracy w zespole (otwartość na nowe pomysły i dialog)
  • Rzetelność, dbałość o szczegóły
  • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy, zarządzania czasem oraz zadaniami
  • Terminowość, solidność i dokładność
  • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne