Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 29 lutego br. Grupa Semergy, w której skład wchodzą spółki: Sunrise System, Artefakt, Grupa TENSE, Semahead i Widzalni.pl, dołączyła do WeNet Group S.A. Dotychczasowe warunki współpracy wynikające z podpisanych umów nie ulegają zmianie. Jednocześnie zapewniamy, że priorytetem naszych działań jest kompleksowa i profesjonalna obsługa naszych Klientów oraz dostarczenie wysokiej jakości rozwiązań dla ich biznesów. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta.

Zarząd WeNet Group S.A.

page history background

Odpowiedzialny Biznes

Od 1 kwietnia wdrożyliśmy procedurę zgłaszania nieprawidłowości tzw. „Sygnalistów” w WeNet.

Signal

Ma ona służyć promowaniu otwartej kultury komunikacji, opartej na zaufaniu, uczciwości i transparentności m.in. poprzez zgłoszenie potencjalnego naruszenia zasad etycznych czy praktyk niezgodnych z wartościami WeNet. Wdrożenie procedury „Sygnalistów” w WeNet realizuje także wymogi nałożone na pracodawców przez DYREKTYWĘ UE 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tj. sygnalistów).

Logo linia etyki

Zgłaszanie nieprawidłowości odbywa się na dedykowanej WeNet zewnętrznej platformie online – Linia Etyki

System ten jest w pełni poufny i anonimowy.

Jak działa procedura Sygnalista?

Kodeks Dobrych Praktyk

Nierozerwalną parę z procedurą „Sygnalistów” stanowi Kodeks Dobrych Praktyk.

Jest on wykładnią zachowań i praktyk, jakie obowiązują każdego z naszych Pracowników i Współpracowników w codziennej pracy, zgodnych z etyką biznesową, przepisami prawa oraz wartościami WeNet.

Kodeks ma także za zadanie pomóc w rozumieniu swoich obowiązków, dokonywaniu właściwych wyborów, zgodnych z naszą polityką oraz w identyfikowaniu nieprawidłowości.

Schemat sygnalista