Zarząd

Michał Wrzesiński

Prezes Zarządu WeNet Group S.A.

Michał Wrzesiński

Związany z WeNet Group S.A. od 2014 roku, jako Członek Zarządu i Dyrektor Strategii Rozwoju, od 2018 Prezes Zarządu Panorama Firmy Sp. z o.o. Od stycznia 2020 roku Prezes Zarządu WeNet Group S.A.. Odpowiadał m. in. za transakcje i proces konsolidacji WeNet Group S.A. i Panorama Firm Sp. z o.o..
Wcześniej przez wiele lat związany z rynkiem kapitałowym. Zrealizował ponad 50 transakcji fuzji i przejęć oraz IPO o wartości ponad 1 mld EUR. Był założycielem i Prezesem Domu Maklerskiego Navigator oraz Partnerem Zarządzającym Navigator Capital.

Wcześniej był m. in. Dyrektorem Corporate Finance w Rabobank i Partnerem w Concordia (obecnie Haitong Bank).

Działalność zawodową łączy z pasją naukową. W 2008 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie jest Profesorem w Instytucie Finansów.

Marcin Durzyński

Wiceprezes Zarządu WeNet Group S.A.

Marcin Durzyński

Menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu strukturami sprzedaży. W Zarządzie WeNet Group S.A. od 2016 roku. Odpowiedzialny za długofalowe projekty budowy i restrukturyzacji istniejących zasobów, mające na celu wzrost efektywności sprzedaży i skuteczności obsługi klienta. Posiada wysoko rozwinięte umiejętności pozyskiwania klientów oraz biegłość w obszarach negocjacji oraz prezentacji i wystąpień publicznych. Cechuje go również wysoki poziom kompetencji interpersonalnych, a także zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji.

W Grupie kapitałowej WeNet odpowiada za obszar sprzedaży, rekrutacji i budowania zespołów sprzedażowych, szkolenia i rozwój pracowników, systemy dystrybucji wiedzy, implementację dedykowanych programów rozwojowych i motywacyjnych oraz zarządzanie zmianą.

Duszą i ciałem sportowiec. Jego pasją jest piłka nożna, z którą w przeszłości był związany zawodowo. Od kilku lat miłośnik narciarstwa.

Rafał Domaszewski

Wiceprezes Zarządu WeNet Group S.A.

Rafał Domaszewski

Doktor Nauk Ekonomicznych. Członek ACCA. Dyrektor Finansowy. Członek Zarządów z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym zarówno w firmie doradczej z Wielkiej Czwórki (PwC), jak i w korporacjach międzynarodowych notowanych na giełdzie. Wspomagający od strony zarządzania finansami liczne spółki, w tym wiele spółek portfelowych należących do Venture Funds. Posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie praktyczne w procesach restrukturyzacji działalności, pozyskiwaniu i restrukturyzacji finansowania, projektach M&A oraz optymalizacjach podatkowych i procesowych. Zarządzał wieloosobowymi zespołami pracowników działu finansowego, IT oraz administracji zarówno w Polsce, jak i za granicą, w tym również zespołami zewnętrznymi (outsourcing).

Budował od podstaw działy finansowe. Dysponuje praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu zmianą oraz w procesach zmian właścicielskich. W WeNet Group SA pełni funkcję Dyrektora Finansowego, łącząc wiedzę teoretyczną z umiejętnościami z zakresu rachunkowości zarządczej, analizy danych, budżetowania, kontroli wewnętrznej, wyceny przedsiębiorstw i zarządzania płynnością finansową ze znajomością sprawozdawczości finansowej wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.

Prywatnie pasjonat crossfitu, zdrowego odżywiania i… włoskiej mody męskiej.