Pytania i odpowiedzi
Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami: 22 457-30-95

Prosimy skorzystaj z Formularza. Informacje zostaną zaktualizowane w terminie do 5 dni roboczych i będą widoczne w wyszukiwarkach.

Aktualizacji danych firmy możesz dokonać za pomocą Formularza, lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta – kontakt@wenet.pl, Infolinia +48 22 457 30 95

Regulaminy świadczonych usług znajdziesz na naszej stronie WeNet/regulaminy

Bezkosztową rezygnację z umowy możesz złożyć zgodnie z zaakceptowanym Regulaminem , tj. w ciągu 1 dnia roboczego od daty zawarcia umowy. Aby rezygnacja była skuteczna, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia do Działu Obsługi Klienta: kontakt@wenet.pl lub za pomocą Formularza

Możesz ją wypowiedzieć na warunkach określonych w Regulamine. Wypowiedzenie możesz wysłać do nas poprzez Formularz lub bezpośrednio do Działu Obsługi Klienta: kontakt@wenet.pl

Reklamację możesz złożyć poprzez Formularz, lub bezpośrednio do Działu Obsługi Klienta: kontakt@wenet.pl

W zgłoszeniu reklamacyjnym konieczne jest wskazanie:
  • Numeru umowy, której dotyczy wniosek
  • Szczegółowy opis wad i różnic w stosunku do zawartej umowy
Pamiętaj, że zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Cię z obowiązku dokonania zapłaty za usługi zgodnie z ustalonymi terminami.

Odpowiedzi na zgłoszoną reklamację udzielamy w terminie 20 dni roboczych od daty jej wpłynięcia do Działu Obsługi Klienta

Jeśli chcesz zaktualizować dane adresowe Płatnika skorzystaj z Formularza

Jeśli potrzebujesz duplikatu Faktury, skorzystaj z Formularza, lub skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta: kontakt@wenet.pl, Infolinia +48 22 457 30 95

W związku z wdrożeniem z dniem 1.09.2019r. tzw. „białej listy podatników VAT”, wskazane na liście numery rachunków bankowych są kontami bankowymi speed collect naszej agencji. Oznacza to, że Spółka ma możliwość generowania technicznych rachunków dedykowanych do każdej umowy, co ma na celu ułatwienie prawidłowego przypisania środków pieniężnych do konkretnej umowy, której dotyczy wpłata. Rachunki te istnieją tylko wirtualnie, a środki pieniężne jakie na nie wpływają, księgowane są na rachunkach wykazanych na „białej liście”.
Sugerujemy weryfikowanie numeru rachunku bankowego do umowy pod następującym linkiem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
Pytania i odpowiedzi:
https://www.gov.pl/web/kas/pytania-i-odpowiedzi

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie, skontaktuj się z nami za pomocą Formularza lub Działem Obsługi Klienta: dok@wenet.pl, Infolinia +48 22 457 30 95