Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 29 lutego br. Grupa Semergy, w której skład wchodzą spółki: Sunrise System, Artefakt, Grupa TENSE, Semahead i Widzalni.pl, dołączyła do WeNet Group S.A. Dotychczasowe warunki współpracy wynikające z podpisanych umów nie ulegają zmianie. Jednocześnie zapewniamy, że priorytetem naszych działań jest kompleksowa i profesjonalna obsługa naszych Klientów oraz dostarczenie wysokiej jakości rozwiązań dla ich biznesów. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta.

Zarząd WeNet Group S.A.

article background

WeNet wyróżniony certyfikatami „Firma Przyjazna Klientowi” i „Inwestor w Kapitał Ludzki”

WeNet wyróżniony certyfikatami „Firma Przyjazna Klientowi” i „Inwestor w Kapitał Ludzki”

Polska firma technologiczna WeNet znalazła się w gronie laureatów programów badawczo-certyfikacyjnych „Firma Przyjazna Klientowi” oraz „Inwestor w Kapitał Ludzki”. Podczas uroczystej gali zostały wręczone certyfikaty i statuetki dla firm, w których dobro klientów i pracowników jest najważniejsze. Godła Firma Przyjazna Klientowi (FPK) oraz Inwestor w Kapitał Ludzki (IwKL) mają szczególne znaczenie – nadają je bowiem klienci, którzy oceniają różne aspekty współpracy z przedsiębiorstwem oraz sami pracownicy firm.

„Firma Przyjazna Klientowi”

WeNet otrzymał trzeci rok z rzędu wyróżnienie „Firma Przyjazna Klientowi”. Certyfikat jest nagrodą przyznawaną firmom, które szczególnie dbają o jakość współpracy z klientami. Wyróżnienie przyznano na podstawie wyników niezależnego badania satysfakcji klientów, przeprowadzonego przez firmę badawczą. Ankietowani klienci WeNet bardzo wysoko ocenili jakość i standardy obsługi oraz poziom satysfakcji ze współpracy z firmą.

Statuetka i certyfikat ,,Firmy Przyjaznej Klientowi” to szczególnie ważne wyróżnienie, ponieważ jest przyznawane w 100% na podstawie siły głosów klientów. Nagroda tylko potwierdza codziennie zaangażowanie w kwestie obsługi klienta i staranność, aby usługi świadczone przez WeNet były zawsze na najwyższym poziomie.

Niezmiernie cieszy nas tegoroczna nagroda a miejsce w gronie laureatów to efekt docenienia przez klientów jakości naszych usług oraz codziennego wysiłku ekspertów i doradców internetowych. Nasze działania są dostrzegane i doceniane przez klientów. To bardzo motywuje do pracy i starań, aby stale doskonalić sposób obsługi klienta. – podsumowuje Dorota Malarska, Dyrektor Personalny WeNet.

Badanie w ramach programu „Firma Przyjazna Klientowi” zostało przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2022 roku przez niezależny instytut badawczy Experience Institute na grupie aktywnych klientów WeNet. Ankietowanych zapytano m.in. o gotowość do rekomendacji, podejście do klienta, jakość obsługi czy ogólne zadowolenie. Zbadano również wysiłek, jaki klient musi włożyć w interakcje z firmą oraz doświadczenia klientów z firmą przed zakupem, w trakcie i po zakupie usług. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI, czyli drogą wywiadu telefonicznego.

W badaniu WeNet wypadł bardzo dobrze. W ramach wyników firma uzyskała zadowolenie na poziomie aż 90% w takich aspektach, jak proces zakupowy oraz jakość obsługi klienta. Ogólnie zadowolenie (CSAT) i wysiłek, jaki klienci musieli włożyć w interakcję z WeNet (CES), to aspekty, dla których wskaźnik zadowolenia wyniósł aż 82%.

Takie wyniki to ogromny sukces i dowód na to, że jesteśmy realnie obok Klientów, a w przypadku problemów reagujemy w odpowiednim czasie. Nawet jeśli pojawią się jakieś wątpliwości po stronie Klienta to w wielu sytuacjach możemy podjąć działania naprawcze odpowiednio szybko, nie pozwalając na eskalację problemu. Fakt, że zostaliśmy uznani ponownie za Firmę Przyjazną Klientowi motywuje nas jeszcze bardziej i zobowiązuje do dalszego zaangażowania w sprawy naszych Klientów, zgodnie z najwyższym standardami rynkowymi. Gratulujemy i dziękujemy Wam wszystkim za codzienne zaangażowanie. To nasz wspólny sukces – podsumowuje Anna Koman, Customer Care Director w WeNet.

„Inwestor w Kapitał Ludzki’’

WeNet został wyróżniony także certyfikatem „Inwestor w Kapitał Ludzki”, który jest przyznawany firmom i instytucjom myślącym w odpowiedzialny sposób o rozwoju kompetencji swoich pracowników. Przyznana nagroda w 100% opiera się na głosach pracowników firmy w zakresie różnych aspektów środowiska pracy. To sprawia, że otrzymana nagroda jest tak wyjątkowa dla pracodawcy, który na co dzień mierzy się z wyzwaniami na rynku pracy, nowymi trendami i oczekiwaniami kreowanymi przez nowe pokolenia pracowników. Nagroda daje poczucie, że firma działa z duchem czasu i efektywnie odpowiada na zmieniające się potrzeby i oczekiwania współpracowników.

Od kilku lat sytuacja na rynku jest dynamiczna i nie jest łatwo sprostać wszystkim wyzwaniom – zmienia się prawo, rośnie inflacja, pracownicy oczekują pracy zdalnej lub hybrydowej, co niejednokrotnie stawia Zarządy i działy HR przed trudnymi decyzjami. Dążenie do równowagi argumentów obu stron, dobrostan pracowników i biznesu, sprawiają, że nie jest łatwo sprostać zmieniającym się i rosnącym oczekiwaniom zespołu. Mimo wszystkich przeciwności i wyzwań wymagających szybkiej reakcji ze strony pracodawcy noty WeNet w badaniu są bardzo satysfakcjonujące.

Indeks Inwestor w Kapitał Ludzki (IwKL) dla WeNet wyniósł 76%, plasując firmę powyżej progu pozytywnej certyfikacji (wynoszącego 70%). Wskaźnik ten liczony jest jako średnia z pięciu obszarów certyfikacji: ogólna satysfakcja z pracy, zaangażowanie, relacje (komunikacja, współpraca), kompetencje (rozwój, obowiązki i warunki pracy) oraz pracownik jako ambasador. Badanie przeprowadzono w okresie czerwiec-lipiec 2022 r.

Podczas anonimowych ankiet satysfakcji i zaangażowania pracowników brane są pod uwagę opinie pracowników na temat obszaru:

  • ogólnej satysfakcji z pracy (m.in. poziom satysfakcji ze współpracy z przełożonym i współpracownikami, satysfakcja z warunków w miejscu pracy),

  • zaangażowania pracowników (m.in. polecanie przez pracowników firmy jako pracodawcy),

  • relacji (m.in. relacje z przełożonym, współpraca i komunikacja w firmie),

  • kompetencji (m.in. możliwość rozwoju w firmie),

  • pracownik jak ambasador (m.in. polecanie usług/produktów firmy, zgadzanie się z wartościami firmy).

Wyniki WeNet niemal we wszystkich badanych obszarach znacznie przewyższały progi certyfikacji. Najwyższe noty od pracowników firma zyskała w obszarach: Kompetencje (80%) i Zaangażowanie (79%). Także wysoko zostały ocenione pozostałe obszary: Relacje (75%), Ogólna Satysfakcja z pracy (74%) i Pracownik jako ambasador (70%).

Dobre wyniki w badaniu WeNet zawdzięcza zaangażowaniu w oferowanie pracownikom nie tylko szerokiego wachlarza programów rozwojowych, ale także wyspecjalizowanego procesu onboardingu pracowników. WeNet inwestuje w programy rozwojowe, wychodząc z założenia, że to właśnie know-how jest największą wartością zespołu oraz czynnikiem napędowym innowacji i rozwoju, zarówno samych pracowników, jak i firmy. Sztandarowym programem, który wspiera realizację tego założenia, jest Uniwersytet WeNet – tłumaczy Dorota Malarska, Dyrektor Personalny WeNet.

Opublikowano: 20.02.2023
Autor: Sylwia

Kontakt dla Mediów pr@wenet.pl